Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Hà (Ngày 15/7/2022)

11/07/2022 09:39    139

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Hà (Ngày 15/7/2022)

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Hà (Ngày 15/7/2022)

Tài liệu đính kèm: 2 CV tiep Đoàn NCUT Sơn Hà (1).pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 568

Tổng số lượt xem: 3155274