Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức rà soát xác định vùng thiếu nước ngọt và sạch theo qui định của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

10/03/2015

Trong các ngày 06/3/2015 và 09/3/2015, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức rà soát qui trình triển khai xác định vùng thiếu nước ngọt và sạch để hoàn chỉnh phương án trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho cán bộ, công chức công tác ở vùng đặc biêt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo qui định của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ở các huyện Mộ Đức và huyện Đức Phổ.

Với Mục đích là rà soát qui trình thực hiện, thu thập các cơ sở xác định, tài liệu minh chứng về các vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn huyện đã được UBND các huyện báo cáo, Đồng chí Nguyễn Vương-Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, trưởng đoàn công tác đã giới thiệu chung về chính sách trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010, khái quát quá trình tổ chức triển khai xây dựng phương án của tỉnh và thông tin về ý kiến chỉ đạo cũng như yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 302/TB-UBND ngày 30/10/2014 về vấn đề này; đồng thời trao đổi với các huyện, xã, làm rõ thêm về một số nội dung có liên quan trong quá trình xác định vùng thiếu nước ngọt và sạch, xác định đối tượng của chính sách cho đúng với yêu cầu của Nghị định và các văn bản hướng dẫn triển khai.

Tham gia cùng đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Thuộc-Giám đốc Trung tâm NSH và VSMT nông nông đã trao đổi cụ thể với các địa phương các nội dung chuyên môn về nước ngọt, nước sạch, tạo sự thống nhất chung trong nhận thức khi xác định các vùng thiếu nước, góp phần làm cho chính sách này được tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh đúng mục tiêu./.

nuoc sach Mo Duc.JPG

nuoc sach Duc Pho.JPG
                                                                                                            BBT.​

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2104

Tổng số lượt xem: 2031098