Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tổ chức tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

22/10/2014

Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, từ ngày 25/9 đến ngày 14/10/2014 Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện miền núi tổ chức 06 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 293 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2014.

​Nội dung tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tập trung vào các chủ đề về chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; các chương trình, chính sách dân tộc đang thực hiện và 6 nội dung  của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm trang bị các kiến thức cơ bản cho người có uy tín, từng bước nâng cao tầm nhận thức, hiểu biết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người có uy tín trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh của các lớp tập huấn

20141014_112139.jpg

20141006_152302.jpg


Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2159

Tổng số lượt xem: 2031104