Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

18/06/2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Tài liệu đính kèm: BC CCHC 6 thang đầu năm.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 446

Tổng số lượt xem: 1820284