Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2021

15/09/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2021

Tài liệu đính kèm: BC CCHC quy III 2021 (2).pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 508

Tổng số lượt xem: 1812985