Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tỷ lệ thôn của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 01/10/2019

03/09/2020 22:36    278

Biểu 18b: Tỷ lệ thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 01/10/2019

Biểu 18b: Tỷ lệ thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 01/10/2019

Tài liệu đính kèm: 18b.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 986

Tổng số lượt xem: 4054826