Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các văn bản tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn

18/04/2022 08:33    407

Các văn bản tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam liên quan

Các văn bản tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam liên quan

Tài liệu đính kèm: Chống tra tấn.rar

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 687

Tổng số lượt xem: 4054792