Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THÔNG TIN THU HÚT ĐẦU TƯ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

28/12/2022 10:08    53

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THÔNG TIN THU HÚT ĐẦU TƯ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THÔNG TIN THU HÚT ĐẦU TƯ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Tài liệu đính kèm: 1. Bao cao tong ket cong tac dan toc 2022.pptm

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 489

Tổng số lượt xem: 3155203