Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2021- 2025

16/07/2022 10:00    100

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2021- 2025

Tài liệu đính kèm: SKMBT_28322071516501.signed.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 421

Tổng số lượt xem: 3155213