Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Cơ cấu quy mô hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/4/2019

03/09/2020 21:26    454

Cơ cấu quy mô hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/4/2019

Cơ cấu quy mô hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/4/2019 

Tài liệu đính kèm: 7-1.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1696

Tổng số lượt xem: 4841326