Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Cơ cấu số người trong hộ dân tộc thiểu số theo dân tộc, số người trong hộ và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 01/4/2019

03/09/2020 21:24    342

Cơ cấu số người trong hộ dân tộc thiểu số theo dân tộc, số người trong hộ và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 01/4/2019

Cơ cấu số người trong hộ dân tộc thiểu số theo dân tộc, số người trong hộ và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 01/4/2019

Tài liệu đính kèm: 7-2.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 939

Tổng số lượt xem: 4597085