Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Dân số có đến 01/4/2019 phân theo giới tính, thành thị/nông thôn và đơn vị hành chính

03/09/2020 23:45    509

Dân số có đến 01/4/2019 phân theo giới tính, thành thị/nông thôn và đơn vị hành chính

Dân số có đến 01/4/2019 phân theo giới tính, thành thị/nông thôn và đơn vị hành chính

Tài liệu đính kèm: DanSo_QuangNgai (1-4-2019).xlsx

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1097

Tổng số lượt xem: 4572321