Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Dân số người dân tộc thiểu số theo nhóm tuổi, giới tính và đơn vị hành chính cấp huyện, 01/4/2019

03/09/2020 20:56    322

Dân số người dân tộc thiểu số theo nhóm tuổi, giới tính và đơn vị hành chính cấp huyện, 01/4/2019

Dân số người dân tộc thiểu số theo nhóm tuổi, giới tính và đơn vị hành chính cấp huyện, 01/4/2019

Tài liệu đính kèm: 12-4.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1849

Tổng số lượt xem: 4841351