Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh sách các xã/thị trấn vùng dân tộc thiểu số trong Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

03/09/2020 23:02    518

Danh sách các xã/thị trấn vùng dân tộc thiểu số trong Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

 Danh sách các xã/thị trấn vùng dân tộc thiểu số trong Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Tài liệu đính kèm: 1.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2056

Tổng số lượt xem: 4879537