Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI

12/05/2014

(Ban hành kèm theo quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc )

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường,
thị trấn

Thuộc
 khu vực

Số thôn đặc biệt
khó khăn

 

 

Xã KV I

8

1

 

 

Xã KV II

21

46

 

 

Xã KV III

24

250

 

 

TOÀN TỈNH

83

297

I

HUYỆN BA TƠ

 

 

 

1

 

Thị Trấn Ba Tơ

III

3

2

 

Xã Ba Cung

III

2

3

 

Xã Ba Chùa

III

1

4

 

Xã Ba Dinh

III

5

5

 

Xã Ba Động

III

1

6

 

Xã Ba Liên

III

1

7

 

Xã Ba Tô

III

5

8

 

Xã Ba Vì

III

2

9

 

Xã Ba Bích

III

4

10

 

Xã Ba Điền

III

2

11

 

Xã Ba Giang

III

3

12

 

Xã Ba Kham

III

4

13

 

Xã Ba Lế

III

6

14

 

Xã Ba Nam

III

4

15

 

Xã Ba Ngạc

III

3

16

 

Xã Ba Tiêu

III

4

17

 

Xã Ba Thành

III

3

18

 

Xã Ba Trang

III

3

19

 

Xã Ba Vinh

III

10

20

 

Xã Ba Xa

III

7

II

HUYỆN MINH LONG

 

 

 

1

 

Xã Long Hiệp

II

4

2

 

Xã Long Mai

III

4

3

 

Xã Long Môn

III

3

4

 

Xã Long Sơn

III

4

5

 

Xã Thanh An

III

6

III

HUYỆN SƠN HÀ

 

 

 

1

 

Thị Trấn Di Lăng

II

3

2

 

Xã Sơn Hạ

II

3

3

 

Xã Sơn Thành

II

3

4

 

Xã Sơn Ba

III

8

5

 

Xã Sơn Bao

III

6

6

 

Xã Sơn Cao

III

7

7

 

Xã Sơn Giang

III

6

8

 

Xã Sơn Hải

III

5

9

 

Xã Sơn Kỳ

III

8

10

 

Xã Sơn Linh

III

5

11

 

Xã Sơn Nham

III

6

12

 

Xã Sơn Thủy

III

5

13

 

Xã Sơn Thượng

III

4

14

 

Xã Sơn Trung

III

7

IV

HUYỆN SƠN TÂY

 

 

 

1

 

Xã Sơn Mùa

III

5

2

 

Xã Sơn Bua

III

3

3

 

Xã Sơn Dung

III

5

4

 

Xã Sơn Lập

III

3

5

 

Xã Sơn Liên

III

4

6

 

Xã Sơn Long

III

4

7

 

Xã Sơn Màu

III

4

8

 

Xã Sơn Tân

III

5

9

 

Xã Sơn Tinh

III

6

V

HUYỆN TÂY TRÀ

 

 

 

1

 

Xã Trà Khê

III

3

2

 

Xã Trà Lãnh

III

4

3

 

Xã Trà Nham

III

4

4

 

Xã Trà Phong

III

7

5

 

Xã Trà Quân

III

3

6

 

Xã Trà Thanh

III

4

7

 

Xã Trà Thọ

III

5

8

 

Xã Trà Trung

III

4

9

 

Xã Trà Xinh

III

3

VI

HUYỆN TRÀ BỒNG

 

 

 

1

 

Thị Trấn Trà Xuân

I

1

2

 

Xã Trà Bình

II

1

3

 

Xã Trà Bui

III

5

4

 

Xã Trà Giang

III

3

5

 

Xã Trà Hiệp

III

4

6

 

Xã Trà Lâm

III

4

7

 

Xã Trà Phú

III

2

8

 

Xã Trà Sơn

III

7

9

 

Xã Trà Tân

III

4

10

 

Xã Trà Thủy

III

6

VII

HUYỆN BÌNH SƠN

 

 

 

1

 

Xã Bình Khương

I

0

2

 

Xã Bình An

II

1

VIII

HUYỆN TƯ NGHĨA

 

 

 

1

 

Xã Nghĩa Lâm

I

0

2

 

Xã Nghĩa Sơn

I

0

3

 

Xã Nghĩa Thọ

III

2

IX

HUYỆN NGHĨA HÀNH

 

 

 

1

 

Xã Hành Dũng

I

0

2

 

Xã Hành Nhân

I

0

3

 

Xã Hành Thiện

I

0

4

 

Xã Hành Tín Đông

I

2

5

 

Xã Hành Hành Tín Tây

II

2

X

HUYỆN SƠN TỊNH

 

 

 

1

 

Xã Tịnh Đông

II

2

2

 

Xã Tịnh Giang

II

1

3

 

Xã Tịnh Hiệp

II

1

XI

HUYỆN MỘ ĐỨC

 

 

 

1

 

Xã Đức Phú

I

0

XII

HUYỆN ĐỨC PHỔ

 

 

 

1

 

Xã Phổ Nhơn

II

1

2

 

Xã Phổ Phong

II

2

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 607

Tổng số lượt xem: 1807861