Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

09/10/2020

Quang cảnh Lễ tiếp nhận các vật phẩm văn hóa do UBND huyện Tây Trà trao tặng

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay có nhiều thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống đan xen ở 05 huyện miền núi, trong đó có 03 dân tộc thiểu số chính là Hrê, Co và Ca Dong (Xơ Đăng) chiếm đa số và phân bố chủ yếu ở các huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ.

 

Đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có bản sắc văn hóa độc đáo, có phong tục tập quán phong phú có giá trị vật chất và tinh thần cao. Tuy nhiên, trước tác động của hội nhập sâu rộng hiện nay, nguy cơ bị đồng hóa, mai một, thậm chí là mất bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào các DTTS đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Văn hóa, phong tục và tập quán là linh hồn của người DTTS. Đây cũng là một trong các đặc trưng quan trọng để xác định thành phần các dân tộc. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của các DTTS trở nên cấp bách và có ý nghĩa vô cùng to lớn, nhằm không ngừng nâng cao đời sống về mọi mặt của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Ông Võ Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây trao tặng các vật phẩm văn hóa

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách dân tộc, trong đó xác định, chính sách về việc gìn giữ và phát huy phong tục tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của các dân tộc như là một chính sách quan trọng để nâng cao đời sống mọi mặt, giúp đồng bào các DTTS phát huy nội lực cùng phát triển đất nước. Thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”; ngày 20/12/2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 5250/KH-UBND thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nhờ đó, văn hóa vùng đồng bào DTTS của tỉnh ngày càng phát triển, văn hóa truyền thống của đồng bào được tôn trọng, giữ gìn và phát huy. Đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc trong những năm qua được cải thiện rất rõ rệt, mức hưởng thụ văn hóa được nâng cao; nhiều nét văn hóa độc đáo các DTTS được bảo tồn, phát triển.

Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Dân tộc huyện thừa ủy quyền của UBND huyện Ba Tơ trao tặng vật phẩm văn hóa

Để góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và giới thiệu với đồng bào DTTS các tỉnh thành trong cả nước khi đến thăm Quảng Ngãi, được sự ủng hộ của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện miền núi, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức sưu tầm, trưng bày các sản phẩm văn hóa vật thể của đồng bào các DTTS tỉnh Quảng Ngãi tại cơ quan với mục tiêu hướng đến góp phần phát động phong trào bảo vệ phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các DTTS miền núi trên địa bàn tỉnh là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XX của tỉnh Quảng Ngãi sắp diễn ra.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra công tác trưng bày các vật phẩm văn hóa tại Ban Dân tộc tỉnh

Phòng trưng bày các hiện vật của đồng bào các DTTS tỉnh Quảng Ngãi, do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức sưu tầm từ các nguồn hiến tặng từ Nhân dân và UBND các huyện Trà Bồng, Tây Trà (nay thuộc Trà Bồng), Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ gồm nhiều sản phẩm thuộc nhiều loại hiện vật khác nhau như: công cụ, dụng cụ, nhạc cụ, trang phục trong đời sống sinh hoạt hàng ngày và sinh hoạt văn hóa của đồng bào các DTTS. Cụ thể: huyện Trà Bồng trao tặng 13 sản phẩm, huyện Tây Trà trao tặng 11 sản phẩm, huyện Sơn Hà trao tặng 12 sản phẩm, huyện Sơn Tây trao tặng 15 sản phẩm, huyện Minh Long trao tặng 7 sản phẩm và huyện Ba Tơ trao tặng 13 sản phẩm. Trong số các sản phẩm được các huyện trao tặng đặc biệt có nhiều hiện vật có giá trị vật chất và tinh thần rất lớn của đồng bào các DTTS số như: bộ Chiêng của đồng bào Hrê huyện Ba Tơ; bộ Chiêng và nồi Ba bằng đồng của đồng bào Co huyện Tây Trà (nay là huyện Trà Bồng) các bộ Khố Nam và Váy nữ, Cờm, Vòng đeo tay (trang sức độc đáo của đồng bào Hrê, Co),các loại nhạc cụ, Gùi của đồng bào Ca Dong... đây là nguồn hiện vật quý giá thể hiện tấm lòng của đồng bào các DTTS tỉnh Quảng Ngãi và là nguồn ủng hộ hết sức cao quý đối với công tác lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào mà Ban Dân tộc tỉnh đang triển khai.

 

 

Các vật phẩm văn hóa được trưng bày tại Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh sẽ lưu giữ cẩn thận và phát huy các giá trị của hiện vật hiện có và tiếp tục vận động, sưu tầm tranh thủ sự ủng hộ của đồng bào và UBND các huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và huyện Ba Tơ, để làm phong phú thêm các hiện vật và hoàn thiện phòng trưng bày qua đó bảo tồn, phát huy, giới thiệu đến các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh làm cho bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các DTTS tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phổ biến đến tất cả mọi người trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên và liên lục;  hoạt động này có ý nghĩa trong việc thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Ban Dân tộc tỉnh mong rằng lãnh đạo các địa phương tiếp tục sưu tầm và trao tặng các sản phẩm văn hóa của đồng bào các DTTS để phòng trưng bày của Ban Dân tộc tỉnh ngày càng phong phú, đang dạng.

Thay mặt lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, xin cảm ơn tấm lòng của đồng bào các DTTS; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện miền núi; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện đã vì sự nghiệp công tác dân tộc, vì đồng bào các DTTS của tỉnh đã sưu tầm, hỗ trợ các sản phẩm văn hóa các DTTS để xây dựng phòng trưng bày của Ban Dân tộc tỉnh./.

                                                                                    Nguyễn Đức On, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh

 

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2830

Tổng số lượt xem: 1919561