Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã tỉnh, giai đoạn 2022-2030

18/08/2022 22:09    113

Chiều ngày 17/8/2022 tại Hội trường, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Đồng chủ trì có đồng chí Trần Văn Mẫn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và đồng chí Lê Hạnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trần Văn Mẫn và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã  tỉnh Lê Hạnh ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2030

Mục đích của Chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả giữa Ban Dân tộc tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển vùng Dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN); phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX), từng bước hỗ trợ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030.

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2030 được hai đơn vị thống nhất gồm 5 nhiệm vụ chính: (1)Phối hợp trong công tác nghiên cứu, xây dựng và đề xuất chính sách; (2) Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền; (3) Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; (4) Phối hợp triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án, đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN: Thúc đẩy khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo mô hình hợp tác xã và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN và ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN); (5) phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và thi đua khen thưởng.

Để được triển khai thực hiện có hiệu quả, hai đơn vị cùng nhau tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động, thành lập mới HTX; tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đồng bào DTTS về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Lồng ghép thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến công thông qua việc tổ chức các lớp dạy nghề cho thành viên các HTX và người lao động ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giúp cho đồng bào có thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế tập thể, HTX ở các vùng DTTS và MN. Đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, cần tăng cường công tác phối hợp của các địa phương vùng đồng bào DTTS và MN; tập trung, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp.

Kết thúc hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Dân tộc tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác./.

                                                                                                                  Văn Yên

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 387

Tổng số lượt xem: 3155226