Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Huyện Minh Long tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV - năm 2024

13/05/2024 08:18    141

Ngày 11/5/2024, huyện Minh Long long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV - năm 2024. Tham dự Đại hội có bà Đinh Thị Hồng Minh - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Tấn Đức - Phó Chủ tịch HĐND, ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, ông Bùi Đức Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, ông Hồ Ngoc Thịnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tham dự. Đặc biệt, Đại hội có 150 đại biểu chính thức là người DTTS đại diện cho các thành phần, lĩnh vực, tham dự.

Đoàn biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội đã đánh kết quả thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ III năm 2019, đánh giá toàn diện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2019- 2024. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; sự phấn đấu vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Minh Long đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục tăng trưởng nhanh, tổng giá trị sản xuất tăng 33,06% so với cùng kỳ 2019; các chương trình, dự án, chính sách đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS được triển khai thực hiện có hiệu quả, qua thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia đã xuất hiện nhiều nhân tố tiêu biểu về lĩnh vực phát triển kinh tế; Văn hóa - xã hội của huyện có những bước phát triển nhanh trong những năm gần đây, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 2,5 - 3%/năm; công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đội ngũ cán bộ, công chức có tiêu chuẩn, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2020, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện thoát nghèo.

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2024 -2029 nhằm thực hiện tốt chủ đề của Đại hội lần thứ IV: “Các dân tộc huyện Minh Long đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Đoàn chủ tịch làm việc tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn thể đồng bào DTTS của huyện; đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc huyện Minh Long tiếp tục triển khai thực hiện tốt các, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách đối với vùng dân dân tộc thiểu số và miền núi, khuyến khích, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc tham gia phát triển sản xuất, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo của đồng bào DTTS; Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, đồng bào các DTTS huyện Minh Long luôn giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, sẽ tiếp tục phát triển kinh tế xã hội để đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu  tại Đại hội

Tại Đại hội đã tôn vinh, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương giai đoạn 2019-2021 và chọn cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV năm 2024.

Các cá nhân được tặng thưởng tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư để bày tỏ quyết tâm trước cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền và đoàn thể địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2024-2029.

                                                                                                   Thu Hiền

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2160

Tổng số lượt xem: 4879614