Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Huyện Nghĩa Hành tổ chức lớp “Bồi dưỡng chuyên đề dân tộc và chính sách dân tộc” cho Cấp ủy chi bộ thôn, cán bộ Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cơ sở năm 2022

27/05/2022 15:58    444

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Sáng ngày 25/5/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện Nghĩa Hành đã khai mạc Lớp bồi dưỡng chuyên đề dân tộc và chính sách dân tộc lần thứ nhất năm 2022. Tham dự buổi Khai giảng có đồng chí Trịnh Công Nhận, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Mạnh Bình, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, cùng với trên 40 học viên là Cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố, cán bộ Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở ở 12 xã, thị trấn thuộc huyện Nghĩa Hành.

Thực hiện Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, mục đích của lớp bồi dưỡng là: Giúp người học nâng cao nhận thức về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay với những nội dung cơ bản, cần thiết, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; với yêu cầu: Hiểu rõ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và của từng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân tộc, nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ông Đinh Mạnh Bình, BCV pháp luật cấp tỉnh, Chánh Thanh tra Ban Dân tộc báo cáo tại Lớp bồi dưỡng

Dự kiến Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 03 ngày, gồm 04 chuyên đề và do các giảng viên báo cáo như sau:

Chuyên đề 1. Một số vấn đề chung về dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới và Chuyên đề 2. Đặc điểm chủ yếu các dân tộc ở nước ta, do đồng chí Đinh Mạnh Bình báo cáo; Chuyên đề 3. Công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, do đồng chí Trịnh Công Nhận báo cáo; Chuyên đề 4. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, do đồng chí Nguyễn Anh Vinh báo cáo.

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức báo cáo thêm một số vấn đề về tình hình, nhiệm vụ của địa phương; kinh nghiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của các đơn vị làm tốt; thông báo thời sự, chính sách mới; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá cách mạng nước ta và tổ chức cho lớp trao đổi, thảo luận…

Sau khi kết thúc lớp học, Trung tâm Chính trị huyện sẽ cùng với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, báo cáo cấp Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tiếp tục theo dõi việc học viên vận dụng, phát huy kết quả học tập trong hoạt động thực tiễn./.

Mạnh Bình

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2323

Tổng số lượt xem: 4880202