Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số "Tính minh bạch" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 và định hướng đến năm 2025

29/07/2022 09:00    286

Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số "Tính minh bạch" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 và định hướng đến năm 2025

Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số "Tính minh bạch" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 và định hướng đến năm 2025

Tài liệu đính kèm: tr84 - 2022 Ke-hoach-PCI-Tinh-Minh-Bach-1.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 503

Tổng số lượt xem: 4841439