Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023 và Tháng cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023

05/01/2023 08:55    348

Kế hoạch Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023 và Tháng cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023

Kế hoạch Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023 và Tháng cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023

Tài liệu đính kèm: KE HOACH THUC HIEN CVD NVNUTDHVN 2023 VA THANG CAO DIEM TET QUI MAO.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 949

Tổng số lượt xem: 4597020