Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

KẾ HOẠCH Tiếp nhận công chức năm 2023

02/02/2023 09:38    358

KẾ HOẠCH Tiếp nhận công chức năm 2023

KẾ HOẠCH Tiếp nhận công chức năm 2023

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch Tiep nhan công chức 2023.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1877

Tổng số lượt xem: 4879800