Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

29/03/2024 15:38    104

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: 67KH.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2175

Tổng số lượt xem: 4880049