Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

20/03/2015

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1088/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; theo đó phấn đấu đến năm 2020 vùng dân tộc thiểu số sẽ đạt được một số chỉ tiêu như:

- Về nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực: đảm bảo 100% xã có trường học kiên cố; 25% trường mầm non, 30% trường tiểu học, 30% trường trung học cơ sở và 50% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia giáo dục; huy động học sinh trong độ tuổi đến trường ở bậc mầm non đạt 100%, bậc tiểu học đạt 98%, bậc trung học cơ sở đạt 95% và bậc trung học phổ thông đạt 80%; Lao động là dân tộc thiểu số qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đạt trên 50%, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống dưới 50%.

- Về công tác tác cán bộ:  100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên, trong đó 70% có trình độ từ cao đẳng trở lên.

- Về giảm nghèo: bình quân mỗi năm giảm từ 5-7% hộ nghèo theo chuẩn nghèo của từng giai đoạn, trong đó mức giảm tỉ lệ hộ nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm đạt từ 4-5%. Hàng năm phấn đấu tăng thêm khoảng từ 5.000 đến 6.000 việc làm mới.

- Về hạ tầng: đảm bảo có đường ô tô đến trung tâm xã suốt 4 mùa; 100% đường trục liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; trên 50% trục đường thôn được cứng hóa đạt tiêu chí theo cấp kỹ thuật theo quy định trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; 80% số trường có đủ phòng học kiên cố, phòng bộ môn, nhà tập đa năng, thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành ở bậc trung học phổ thông; 100% số hộ được dùng điện; 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;  50% xã có chợ; 100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông và 100% số thôn có đường truyền internet.- Về văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số: 30% số xã đạt chuẩn về văn hóa; từ 90 - 95% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; có 100% số hộ được nghe đài và 100% số hộ được xem truyền hình.

DSC00038.JPG

- Về an ninh chính trị ở vùng dân tộc thiểu số: 100% số xã đạt danh hiệu vững mạnh về quốc phòng, an ninh, trong đó đạt vững mạnh toàn diện là 60% số xã.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung của kế hoạch này xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh làm cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này ở các đơn vị; đồng thời hủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng các chính sách dân tộc đặc thù trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt​.

                                                                                                    Quang Bình

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2331

Tổng số lượt xem: 2030497