Truy cập nội dung luôn

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

25/07/2022 09:07    199

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Tài liệu đính kèm: 766_QD-TTg_23062022-signed.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 532

Tổng số lượt xem: 3155178