Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

13/03/2024 07:53    57

Chiều ngày 12/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã chủ trì buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Tham dự cuộc họp có ông Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng với các Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện miền núi.

 

Ông Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Theo báo cáo, các sở, ban ngành và UBND các huyện đã nổ lực triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nhất định. Lũy kế đến ngày 31/1/2024, vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 và 2023 đã giải ngân hơn 659 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 61%.

Năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã kịp thời, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; thực hiện hoàn thành 13/13 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong Chương trình công tác năm và Chương trình công tác hàng quý đúng thời hạn. Chủ yếu là các nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Trong quý I, năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện hoàn thành 08/08 nhiệm vụ theo tiến độ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong Chương trình công tác năm 2024 và quý I/2024. Ban Dân tộc tỉnh đang tham mưu việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh và các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV – năm 2024. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại buổi làm việc, các đại biểu dự họp đã có ý kiến thảo luận về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG trong thời gian qua; chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng theo tinh thần Kết luận 77/KL-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh…

 

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên nhấn mạnh: Trong thời gian đến, Ban Dân tộc tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chủ động triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn, đảm bảo giải ngân có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức về thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ được giao

Ban Dân tộc tỉnh và 05 huyện miền núi khẩn trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV theo đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời./.

                                                                                                                           Văn Yên

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1148

Tổng số lượt xem: 4572329