Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 17 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 24/4/2023-28/4/2023

24/04/2023 22:35    56

Lịch làm việc tuần thứ 17 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 24/4/2023-28/4/2023

Lịch làm việc tuần thứ 17 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 24/4/2023-28/4/2023

Tài liệu đính kèm: Lichdonvi_2023-05-05 22h33.xlsx

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 547

Tổng số lượt xem: 3155192