Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 18 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 01/5/2023-05/5/2023

01/05/2023 22:37    68

Lịch làm việc tuần thứ 18 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 01/5/2023-05/5/2023

Lịch làm việc tuần thứ 18 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 01/5/2023-05/5/2023

Tài liệu đính kèm: Lichdonvi_2023-05-05 22h37.xlsx

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 384

Tổng số lượt xem: 3155231