Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 19 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 08/5/2023-14/5/2023

08/05/2023 15:43    69

Lịch làm việc tuần thứ 19 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 08/5/2023-14/5/2023

Lịch làm việc tuần thứ 19 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 08/5/2023-14/5/2023

Tài liệu đính kèm: Lichdonvi_2023-05-22 15h43.xlsx

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 523

Tổng số lượt xem: 3155254