Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 20 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 15/5/2023-21/5/2023

15/05/2023 15:44    75

Lịch làm việc tuần thứ 20 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 15/5/2023-21/5/2023

Lịch làm việc tuần thứ 20 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 15/5/2023-21/5/2023

Tài liệu đính kèm: Lichdonvi_2023-05-22 15h45.xlsx

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 583

Tổng số lượt xem: 3155282