Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 26 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 26/6/2023-02/7/2023

26/06/2023 08:37    56

Lịch làm việc tuần thứ 26 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 26/6/2023-02/7/2023

Lịch làm việc tuần thứ 26 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 26/6/2023-02/7/2023

Tài liệu đính kèm: Lichdonvi_2023-06-29 08h38.xlsx

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 397

Tổng số lượt xem: 3155232