Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 27 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 03/7/2023-09/7/2023

03/07/2023 15:04    125

Lịch làm việc tuần thứ 27 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 03/7/2023-09/7/2023

Lịch làm việc tuần thứ 27 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 03/7/2023-09/7/2023

Tài liệu đính kèm: Lichdonvi_2023-07-03 15h05.xlsx

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1640

Tổng số lượt xem: 4879463