Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 46 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 13/11/2023-19/11/2023

13/11/2023 10:02    32

Lịch làm việc tuần thứ 46 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 13/11/2023-19/11/2023

Lịch làm việc tuần thứ 46 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 13/11/2023-19/11/2023

Tài liệu đính kèm: Lichdonvi_2023-12-17 09h59.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 701

Tổng số lượt xem: 4054791