Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 47 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 20/11/2023-26/11/2023

20/11/2023 10:04    31

Lịch làm việc tuần thứ 47 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 20/11/2023-26/11/2023

Lịch làm việc tuần thứ 47 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 20/11/2023-26/11/2023

Tài liệu đính kèm: Lichdonvi_2023-12-17 10h00.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1047

Tổng số lượt xem: 4054731