Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 48 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 27/11/2023-03/12/2023

27/11/2023 10:05    30

Lịch làm việc tuần thứ 48 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 27/11/2023-03/12/2023

Lịch làm việc tuần thứ 48 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 27/11/2023-03/12/2023

Tài liệu đính kèm: Lichdonvi_2023-12-17 10h02.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1064

Tổng số lượt xem: 4054730