Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 49 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 04/12/2023 - 10/12/2023

04/12/2023 10:06    39

Lịch làm việc tuần thứ 49 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 04/12/2023 - 10/12/2023

Lịch làm việc tuần thứ 49 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 04/12/2023 - 10/12/2023

Tài liệu đính kèm: Lichdonvi_2023-12-17 10h03.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 696

Tổng số lượt xem: 4054887