Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 50 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày11/12/2023 - 17/12/2023

17/12/2023 10:09    118

Lịch làm việc tuần thứ 50 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày11/12/2023 - 17/12/2023

Lịch làm việc tuần thứ 50 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày11/12/2023 - 17/12/2023

Tài liệu đính kèm: Lichdonvi_2023-12-17 10h06.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1787

Tổng số lượt xem: 4841379