Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 51 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 18/12/2023 - 24/12/2023

17/12/2023 10:10    105

Lịch làm việc tuần thứ 51 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 18/12/2023 - 24/12/2023

Lịch làm việc tuần thứ 51 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 18/12/2023 - 24/12/2023

Tài liệu đính kèm: Lichdonvi_2023-12-17 10h06 (1).pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1737

Tổng số lượt xem: 4841391