Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Mục tiêu, thời gian, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

28/11/2020

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo Đề án đào tạo bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Ngày 19/6/200, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 với 452/452 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, với mực tiêu, thời gian, kinh phí để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là:

 

 

 

 

 

 

Về thời gian: Thời gian thực hiện Chương trình là 10 năm, chia làm 2 giai đoạn (Giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; giai đoạn II từ năm 2026 đến năm 2030.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bà Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn vùng DTTS

Về mục tiêu: thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK); đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản ĐBKK.

Kinh phí thực hiện Chương trình:

Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, tối thiểu là 137.664 tỷ đồng, trong đó:

Ngân sách trung ương: 104.954 tỷ đồng;

Ngân sách địa phương: 10.016 tỷ đồng;

Vốn tín dụng chính sách: 19.727 tỷ đồng;

Vốn huy động hợp pháp khác: 2.967 tỷ đồng.

Nguồn vốn của Chương trình được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

UBDT tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS

Ngày 12/11/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Báo cáo Kết quả bổ sung, điều chỉnh số liệu lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tổng nhu cầu vốn cần có để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 là 3.891.152 triệu đồng, trong đó:

Ngân sách Trung ương là: 2.537.192 triệu đồng;

Ngân sách địa phương là: 730.127 triệu đồng;

Vốn tín dụng là: 608.252 triệu đồng;

Vốn huy động khác là: 15.581 triệu đồng.

UBDT tổ chức Hội thảo phân định khu vực vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quốc hội cũng quy định: Căn cứ kết quả thực hiện của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ trình Quốc hội quyết định nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030./.

                                                                                                         Hoài Châu

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 861

Tổng số lượt xem: 1961110