Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi

15/05/2017

Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.


Theo quyết định này, trong giai đoạn 2016-2020, cả nước có 20.176 thôn đặc biệt khó khăn, 1.935 xã khu vực III, 2.018 xã khu vực II và 1.313 xã khu vực I của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

          Tỉnh Quảng Ngãi có 266 thôn đặc biệt khó khăn, trong đó có 59 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II và 207 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III. Toàn tỉnh có 04 xã khu vực I, 33 xã khu vực II và 46 xã khu vực III. So với giai đoạn 2011-2015, số thôn ĐBKK trên địa bàn tỉnh giảm 39 thôn; giảm 04 xã khu vực II, tăng 12 xã khu vực II và giảm 08 xã khu vực III (huyện Ba Tơ có 64 thôn ĐBKK, 10 xã khu vực II và 10 xã khu vực III; huyện Minh Long có 29 thôn ĐBKK, 01 xã khu vực II và 04 xã khu vực III; huyện Sơn Hà có 50 thôn ĐBKK, 09 xã khu vực II và 05 xã khu vực III; huyện Sơn Tây có 33 thôn ĐBKK, 09 xã khu vực III; huyện Tây Trà có 36 thôn ĐBKK, 09 xã khu vực III; huyện Trà Bồng có 43 thôn ĐBKK, 02 xã khu vực II và 08 xã khu vực III; huyện Tư Nghĩa có 02 thôn ĐBKK, 01 xã khu vực I, 01 xã khu vực II và 01 xã khu vực III; huyện Bình Sơn có 01 thôn ĐBKK và 02 xã khu vực II; huyện Sơn Tịnh có 02 thôn ĐBKK, 01 xã khu vực II và 02 xã khu vực II; huyện Nghĩa hành có 04 thôn ĐBKk và 05 xã khu vực II; huyện Mộ Đức có 01 xã khu vực II và huyện Đức Phổ có 02 xã khu vực I).

Việc phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 là cơ sở để tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quyết định này được ban hành, đồng thời bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc gồm: Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 về công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi; Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29/2/2016 về điều chỉnh xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi./.

                                                                             Quang Bình

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 462

Tổng số lượt xem: 1807809