Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản có liên quan đến vấn đề Bình đẳng giới tại xã Trà Phong, huyện Trà Bồng

22/10/2020

Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại xã Trà Phong, huyện Trà Bồng (Ảnh Minh Tân)

Sáng nay ngày 22/10/2020, tại Hội trường UBND xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản có liên quan đến vấn đề Bình đẳng giới tại xã Trà Phong, huyện Trà Bồng (Hội nghị tập huấn) cho hơn 40 người là Bí thư Chi bộ thôn; Trưởng thôn; công chức xã; đại diện các Hội đoàn thể xã và thôn; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và Nhân dân cụm các xã: Trà Phong, Trà Xinh, Trà Thanh, Trà Trung, Sơn Trà và xã Hương Trà thuộc huyện Trà Bồng.

 

Ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung có liên quan đến vấn đề Bình đẳng giới: làm rõ các khai niệm giới, giới tính, bình đẳng giới, định kiến giới và phân biệt đối xử về giới; phạm vi điều chỉnh của Luật Bình đẳng giới; đối tượng áp dụng Luật Bình đẳng giới; mục tiêu bình đẳng giới và các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới.

Báo cáo viên nhấn mạnh: 6 nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới gồm: Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới; biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới; chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật và thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được.

Ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Báo cáo viên (Ảnh Minh Tân)

Chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, bao gồm: bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình; hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng, có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển; bảo vệ, hỗ trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ; tạo điều kiện để nam, nữ chia sẻ công việc gia đình; áp dụng những biện pháp thích hợp để xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu cản trở thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia các họat động thúc đẩy bình đẳng giới; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; hỗ trợ những điều kiện cần thiết để nâng chỉ số phát triển giới đối với các ngành, lĩnh vực và địa phương mà chỉ số phát triển giới thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Báo cáo viên nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm, gồm: cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới; phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức; bạo lực trên cơ sở giới; các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật và các lĩnh vực cụ thể cần tham gia vào quá trình bình đẳng giới, gồm: (1). Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị (2). Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế (3). Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động (4). Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (5). Bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (6). Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao (7). Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế và (8). Bình đẳng giới trong gia đình (Điều 18)

Báo cáo viên đã trao đổi với người tham gia tập huấn về những nội dung bình đẳng giới trong gia đình đó là: (1). Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình (2). Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình (3). Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật (4). Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển và (5). Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.

Bà Hồ Thị Kim Thúy, cán bộ Tư pháp xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng phát biểu

Báo cáo viên cũng nêu rõ những hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình, gồm: (1). Cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính (2). Không cho phép hoặc cản trở thành viên trong gia đình tham gia ý kiến vào việc sử dụng tài sản chung của gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới (3). Đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính (4). Hạn chế việc đi học hoặc ép buộc thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính và (5). Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên thuộc một giới nhất định.

Trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới, gồm: (1). Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham gia các hoạt động về bình đẳng giới (2). Giáo dục các thành viên có trách nhiệm chia sẻ và phân công hợp lý công việc gia đình (3). Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện làm mẹ an toàn (4). Đối xử công bằng, tạo cơ hội như nhau giữa con trai, con gái trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động khác và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới: Học tập nâng cao hiểu biết, nhận thức về giới và bình đẳng giới; Thực hiện và hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi đúng mực về bình đẳng giới; Phê phán, ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới và giám sát việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới của cộng đồng, của cơ quan, tổ chức và công dân.

Bà Mai Thị Xinh, phụ nữ xã Hương Trà, huyện Trà Bồng phát biểu

Đại biểu dự tập huấn đã nghiêm túc tập trung nghe Báo cáo viên giới thiệu và tham gia phát biểu nêu lên những việc đã làm được và chưa làm được cần phải tiếp tục tuyên truyền vận động người thân và Nhân dân trong vùng hiểu và thực hiện các nội dung về bình đẳng giới ngày càng tốt hơn./.

                                                                                         Hoài Châu

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2456

Tổng số lượt xem: 1918716