Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: Ban Dân tộc tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

14/05/2022    133

Ngày 10/5/2022, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trần Văn Mẫn; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng Ban Dân tộc Đỗ Minh Hải; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và Phòng Dân tộc các huyện miền núi.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trần Văn Mẫn khẳng định: Trong thời gian qua, hai cơ quan đã luôn phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, gắn với việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện chính sách dân tộc, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống đồng bào vùng DTTS và miền núi. Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 sẽ phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2018-2021, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan; trong đó, xác định rõ mục tiêu tuyên truyền, vận động đồng bào là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng rằng, qua công tác phối hợp giữa hai cơ quan, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển KT-XH có nhiều đột phá, đạt kết quả tốt.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trần Văn Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Trong Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc giai đoạn 2018 - 2021 cho thấy: Qua 4 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, hai cơ quan đã bám sát các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả, cụ thể, thiết thực; hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung đề ra.

Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Sơn Tây Nguyễn Thị Kim Ngãi phát biểu thảo luận

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam và Phòng Dân tộc các huyện miền núi đã thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm trong Chương trình phối hợp. Chương trình đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi. Công tác phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc, cùng với cơ chế, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước đã giúp cho KT-XH vùng DTTS và miền núi từng bước phát triển; góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng phòng Chính sách Dân tộc Lê Quang Bình đã trình bày Dự thảo Chương trình phối hợp

 

Được sự ủy quyền của Trưởng ban, Trưởng phòng Chính sách Dân tộc Lê Quang Bình đã trình bày Dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2022-2025. Theo đó, trong giai đoạn 2022-2025, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác phối hợp. Cụ thể: Phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về công tác dân tộc, về phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là trong phát triển KT-XH và giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn. Hằng năm, có kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình điểm hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xây dựng gia đình và xây dựng cộng đồng văn minh tiến bộ. Phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc. Phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác mặt trận, công tác dân tộc; phối hợp phát hiện để giới thiệu những người là DTTS tham gia ứng cử để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp và tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. Chú trọng bồi dưỡng và phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Định kỳ phối hợp tổ chức gặp mặt và giao lưu các già làng, trưởng bản, Người có uy tín ở các huyện miền núi với nhau. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến; có biện pháp nhân rộng những mô hình tiêu biểu về phát triển KT-XH trong đồng bào các DTTS.

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu thuộc hai cơ quan cấp tỉnh và huyện đã cùng trao đổi, thảo luận, đánh giá về kết quả triển khai Chương trình phối hợp trong thời gian qua. Đồng thời, thống nhất một số nội dung đưa vào Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Đức Thọ phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Đức Thọ đánh giá cao Dự thảo báo cáo Tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2021 và dự thảo Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 của hai cơ quan. Đồng thời, gợi mở một số nội dung để hai cơ quan quan tâm, phối hợp, triển khai thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng. Trong đó, quan trọng nhất là công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện Chương trình MTQG. Việc thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG là giải pháp căn cơ để xóa đói giảm nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chặng đường phía trước còn dài và rất nặng nề khi Chương trình MTQG đi vào thực tiễn, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hai cơ quan. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với sự lãnh đạo của Thủ trưởng hai cơ quan, Chương trình phối hợp sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trần Văn Mẫn và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ ký kết Chương trình phối hợp 

 

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trần Văn Mẫn và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 2022-2025./.

Mạnh Bình

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3520

Tổng số lượt xem: 2619447