Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: Chủ động triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

03/03/2021

Quang cảnh buổi làm việc

Sáng ngày 02/3/2021, ông Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ năm 2021; công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tham dự cuộc họp có ông Trần Văn Mẫn, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cùng với các Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

 

 

 

 

 

Ông Trần Văn Mẫn, Trưởng ban Dân tộc (phải) cùng 02 Phó Trưởng ban dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc ông Trần Văn Mẫn đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, ngày 18/11/2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình); ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội; trên cơ sở đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24/11/2020 triển khai thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Văn Mẫn, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc phát biểu

Chủ động trong triển khai thực hiện Chương trình, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc kết quả phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 33/2020/TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBDT kết quả xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động nghiên cứu, khảo sát một số vùng có điều kiện phù hợp để triển khai Dự án hạng mục“Đầu tư vùng trồng dược liệu quý” thuộc Chương trình; lên danh mục chợ cần đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

 

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Các sở, ngành và UBND các huyện miền núi phối hợp với Ban Dân tộc chủ động rà soát, tổng hợp số liệu để xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình ngay sau khi có Quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 – 2030 trình HĐND tỉnh thông qua để có cơ sở phân bổ vốn trong trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh; kiện toàn, bổ sung Trưởng ban Dân tộc tỉnh là Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Ngãi; các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đề xuất kế hoạch thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình; UBND các huyện núi thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng, đề xuất các nội dung cần đầu tư của các Dự án, Tiểu dự án theo hướng ưu tiên đầu tư, hỗ trợ những đối tượng, địa bàn khó khăn nhất./.

                                                                                                          Mạnh Bình

 

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2329

Tổng số lượt xem: 1957794