Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV, năm 2024

27/03/2024 10:37    55

Chiều ngày 26/3/2024, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV, năm 2024 tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Ông Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có ông Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các Ủy viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số Sở, ngành và UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, đến nay Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện một số nội dung: ban hành văn bản triển khai hướng dẫn UBND các huyện triển khai hướng dẫn Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần IV - năm 2024; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV- năm 2024; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV - năm 2024; đề nghị các sở, ban, ngành cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội; cử công chức tham gia các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội; lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, học sinh là người dân tộc thiểu số ở các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo tại Hội nghị

Đến nay đã tổng hợp danh sách và có Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định, Thông báo của Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội: Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội; Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội; Thông báo phân bổ số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh.

Qua nội dung trình bày báo cáo và các dự thảo nêu trên, các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo. Bên cạnh đó cũng đã nêu lên những bất cập, tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, nhất là công tác thi đua khen thưởng đến nay chưa có hướng dẫn thống nhất để địa phương sớm triển khai thực hiện.

Ông Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại cuộc họp, ông Võ Phiên - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu tỉnh Quảng Ngãi sắp tới. Các thành viên Ban Chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cần rà soát lại các hướng dẫn tổ chức đại hội của Trung ương để hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp tỉnh.

Các huyện chủ động thực hiện công tác khen thưởng thuộc thẩm quyền. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ khẩn trương đề xuất số lượng và tiêu chí khen thưởng cấp tỉnh, cấp Trung ương và hướng dẫn cấp huyện thực hiện để các huyện kịp thời tổ chức đại hội vào tháng 5 và tháng 6 theo kế hoạch đề ra./.

                                                                                                                 Văn Yên

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 987

Tổng số lượt xem: 4572361