Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: kết quả thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện Sơn Tây, giai đoạn 2016-2020

26/12/2020

Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên phối hợp với UBND huyện Sơn Tây tổ chức Hội nghị tập huấn cho cộng đồng để nâng cao nhận thức

Huyện Sơn Tây tập trung công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” (Đề án). 5 năm qua (2016 - 2020) Sơn Tây đã đạt được nhiều kết quả cụ thể như sau:

 

Khái quát chung kinh tế - xã hội

Sơn Tây là huyện nghèo được hưởng chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/CP, có diện tích đất tự nhiên là 38.629,48 ha; có 35 thôn, 9/9 xã đều là xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc Chương trình 135. Dân số toàn huyện có 5.617 hộ với 21.719 nhân khẩu, trong đó có 5.029 hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm tỷ lệ 89,53%. Đến đầu năm 2020, toàn huyện có 2.095 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,54%; hộ cận nghèo 458 hộ, chiếm tỷ lệ 8,21%.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, trọng tâm là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế như: Nuôi cá Tầm; trồng cây Mắc ca, Bưởi da xanh,... các mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả, từ đó giúp cho người dân có điều kiện để phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhằm vươn lên thoát nghèo bền vững và các chính sách đối với đồng bào DTTS được triển khai thực hiện một cách kịp thời, đúng đối tượng.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện tổ chức tập huấn cho cộng đồng

Thực trạng tảo hôn

Năm 2016 có 50 người tảo hôn; năm 2017 có 40 người tảo hôn; năm 2018 có 67 người tảo hôn; năm 2019 có 41 người tảo hôn và năm 2020 có 63 tảo hôn. Không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Nguyên nhân cơ bản của tình trạng tảo hôn

Ảnh hưởng của phong tục, tập quán lạc hậu, những tập tục như hứa hôn vẫn còn tồn tại;

Thiếu sự quan tâm, buông lỏng quản lý, giáo dục con em của các bậc cha mẹ; nhất là các bậc phụ huynh do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn phải đi xa để làm ăn;

Do thời gian nghỉ học dài để tránh đại dịch Covid-19, sự can thiệp từ phía chính quyền địa phương đối với các trường hợp tảo hôn chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết;

Mặt trái của công nghệ thông tin cũng đem lại những tác hại tiêu cực đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ vị thành niên, một bộ phận không nhỏ trẻ vị thành niên có lối sống buông thả, đua đòi và yêu đương sớm dẫn đến có thai ngoài ý muốn của bản thân và gia đình;

Quan điểm về đời sống, không bị gò bó bởi thành kiến đạo đức ngày xưa; các hình phạt của “Luật làng” theo phong tục khi quan hệ tình dục trước hôn nhân ở một số nơi đã bị hạn chế hoặc mất tác dụng.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện tổ chức tập huấn cho cộng đồng tại một cụm xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây

Kết quả thực hiện Đề án

1. Quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án; Kế hoạch thực hiện của Ban Dân tộc tỉnh; UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 20216-2020, Kế hoạch thực hiện hằng năm; thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành nhiều Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án.

2. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp lệnh dân số, chính sách kế hoạch hóa gia đình cho hơn 500 lượt người tham dự.

Tổ chức 81 lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật về Đề án cho hơn 3.050 lượt người tham dự; đưa tin phóng sự qua đài của huyện, lắp đặt 11 pa no tuyên truyền tại các xã, các điểm trường.

Tổ chức Hội thi nhằm tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS với nội dung của Hội thi “Phòng chống bạo lực gia đinh, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”cho 20 đội tham gia.

Tổ chức hội nghị, hội thảo tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS trong hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã, các điểm trường THPTcơ sở trên địa bàn huyện có trên 1.000 em học sinh tham dự.

Cấp phát hơn 2.500 tờ rơi, 320 cuốn sổ tay hỏi đáp Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, một số sổ tay tuyên truyền viên cơ sở, pa nô ảnh tuyên truyền và một số tiều liệu liên quan khác.

Tuyên truyền về Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg có lồng ghép nội dung tuyên truyền nội dung của Đề và các nội dung về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động tuyên truyền đã góp phần động viên khích lệ những hộ gia đình thực hiện tốt, không vi phạm về nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, làm lan tỏa yếu tố tích cực trong cộng đồng về nhận thức được tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Hoạt động truyền thông thông qua các hình ảnh như Pa nô, áp phích, tờ rơi, các bản tin liên quan đến nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống,... đã góp phần tác động trực quan nhằm giúp cho người dân nâng cao nhận thức; đặc biệt là các hộ dân thực hiện chưa tốt việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện tổ chức tập huấn cho Người có uy tín (Ảnh Người có uy tín huyện Sơn Tây dự tập huấn chụp ảnh lưu niệm với Báo cáo viên)

3. Giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 - 2025

(1). Ban hành kế hoạch cả giai đoạn và hằng năm; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án

Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo và lãnh đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện đến cơ sở; nhất là khu dân cư xa trung tâm cụm xã.

UBND huyện Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021 2025; Kế hoạch hằng năm; văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án.

Thành lập Ban Chỉ đạo và phân công cụ thể cho các thành viên, cơ quan và giao phòng Dân tộc huyện làm cơ quan thường trực triển khai thực hiện Đề án.

(2). Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật trong cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân

Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, Bí thư Chi bộ thôn, thôn trưởng, Người có uy tín và Nhân dân nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết về hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS.

Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi các tiểu phẩm nhằm tuyên truyền về hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các đơn vị và địa phương; khẳng định tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật.

Xây dựng chương trình tổ chức tuyên truyền miệng (tiếng kinh, tiếng Kdong) và chiếu phim phóng sự và xây dựng chương trình, tiểu phẩm đi thông tin lưu động tuyên truyền tại các thôn, khu dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa trung tâm của xã.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện và xã kiểm tra địa địa điểm lắp đạt Panô tại xã Sơn Mầu, huyện Sơn Tây

(3). Nâng cao vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và phát huy vai trò của các hội đoàn thể

Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, nghị quyết chuyên đề chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn xảy ra trên địa bàn; kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên nếu có vi phạm để làm gương cho Nhân dân.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; kịp thời nắm bắt tình hình, thực trạng tảo hôn và kiên quyết xử lý để làm gương cho Nhân dân trong vùng.

Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn, khu dân cư như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, nhất là Hội liên hiệp Phụ nữ huyện, xã, thôn; người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Ban Thường vụ huyện ủy Sơn Tây quan tâm công tác biểu dương khen thưởng người có uy tín làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong vùng

(4). Xây dựng mô hình, nêu gương người tốt, việc tốt

Tiếp tục duy trình hoạt động của các mô hình điểm tại các xã.

Xây dựng mô hình khu dân cư không sinh con thứ ba và không có tảo hôn; đồng thời thực hiện ký cam kết không để xảy ra tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giữa các hộ gia đình có con trong độ tuổi có nguy cơ xảy ra tảo hôn với hội đoàn thể và UBND các xã.

Chú trọng nêu gương người tốt việc tốt của các gia đình không vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gắn với việc có các hình thức khen thưởng, biểu dương thích hợp và kịp thời./.

                                                                                                                        Hoài Châu

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2190

Tổng số lượt xem: 1958324