Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được cấp điện thoại thông minh

07/07/2023 16:43    171

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 về việc lựa chọn loại phương tiện, hình thức, điều kiện và đối tượng nhận hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 – 2025.

Người có uy tín có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, phê duyệt loại phương tiện nghe nhìn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 – 2025 là điện thoại thông minh bằng hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật. Điều kiện và đối tượng được hỗ trợ: Mỗi người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ 01 điện thoại thông minh trong năm 2023. Ngoài ra, hàng năm hỗ trợ cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được bổ sung, thay thế (nếu có).

UBND các huyện có người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm việc mua sắm phương tiện nghe nhìn theo qui định của pháp luật và đảm bảo chất lượng sản phẩm để cấp phát đảm bảo tiết kiệm; hướng dẫn, quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh của người có uy tín đảm bảo hiệu quả và tuân thủ pháp luật về an ninh, thông tin trên không gian mạng. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ được đảm bảo.

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp phân bổ hàng năm cho UBND các huyện thực hiện Tiểu dự án 01, Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác./.

                                                                                                                    Văn Yên

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 510

Tổng số lượt xem: 4054947