Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi triển khai xác định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

01/04/2020    305

Quảng Ngãi triển khai xác định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Công văn số 342/UBDT-CSDT ngày 23/3/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025; ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1362/UBND-KT giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, xác định các xã, thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trên cơ sở đó, phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và các thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng trình tự và nội dung quy định tại văn bản của Ủy ban Dân tộc nêu trên; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc kết quả thực hiện trước ngày 10/4/2020.

Huyện Sơn Tây tổ chức học tập mô hình vườn chuồng tại xã Sơn Hạ

Trước đó, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đã có Công văn gửi UBND các huyện miền núi và UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và huyện Mộ Đức về việc hướng dẫn phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Hoài Châu

Tài liệu đính kèm: 342_UBDT-CSDT_23-3-2020.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3324

Tổng số lượt xem: 2619403