Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận giai đoạn 2021-2025”

16/12/2020

Ban Tổ chức trao giải nhất Hội thi cho đơn vị đoạt giải

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 6234/UBND-KT ngày 14/12/2020 về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 – 2025 (giai đoạn II). Công văn nêu rõ: Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan rà soát, xây dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn II của Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận giai đoạn 2021-2025” trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/12/2020 (Đề án), kế hoạch hằng năm theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

 

Trước đó, ngày 09/12/2020 Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn số 1721/UBDT-DTTS về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 – 2025 (giai đoạn II). Nội dung hoạt động chủ yếu của Đề án bao gồm:

Ban Dân tộc thường xuyên phối hợp với các sở, UBND các huyện lồng ghép với các Chương trình tổ chức Hội thi

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân

Trên cở sở từ thực tế của từng địa phương tập trung triển khai các hoạt động cho phù hợp như: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi tại các cấp thông qua trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, đài phát thanh-truyền hình, qua hệ thống thông tin, truyền thanh tuyến xã; thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức chiếu phim, video, hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nói chuyện chuyên đề, hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí tại cộng đồng và lưu động tại từng thôn, khu dân cư;

Đồng thời, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động với các hoạt động giao lưu văn hoá, lễ hội, hoạt động hòa giải tại cộng đồng, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của chính quyền, đoàn thể, hoạt động ngoại khóa trong các trường học, các câu lạc bộ, các tổ, nhóm;

Thanh niên vùng DTTS tham gia Hội thi do Hội đồng Phổ biến Giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì

Phát huy vai trò của của Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, trưởng thôn,  chức sắc, chức việc, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số trong việc tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình,  Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, các nội dung về dân số và gia đình và các văn bản liên quan đến công tác triển khai thực hiện Đề án.

2. Tổ chức biên soạn tài liệu liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình, phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, dân số... để tuyên truyền Đề án một cách hiệu quả nhất.

3. Xây dựng, triển khai nhân rộng mới Mô hình điểm và các mô hình chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.

Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn

4. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Đề án, bao gồm các hoạt động:

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số; cung cấp tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn và các sản phẩm truyền thông, tài liệu pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, thăm quan, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tinh tổ chức Hội nghị tập huấn

Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên kiểm tra kết quả triển khai Đề án

5. Các hoạt động chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết thực hiện Đề án và các hoạt động khác phù hợp với từng địa phương./.

                                                                                                                         Hoài Châu

 

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2148

Tổng số lượt xem: 1958450