Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

14/03/2024 10:58    27

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024ban hành Kếhoạch tổchức kiểm định chất lượngđầu vào công chức năm 2024

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

Tài liệu đính kèm: 522024103656QD phe duyet KH to chuc kiem dinh 2024 (phat hanh).pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1155

Tổng số lượt xem: 4572322