Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Ban Dân tộctỉnh Quảng Ngãi

16/12/2023 09:22    37

Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Ban Dân tộctỉnh Quảng Ngãi

Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Ban Dân tộctỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: QUY CHẾ TIẾP CD (BAN DÂN TỘC).pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1186

Tổng số lượt xem: 4572462